Sammensatte billeder

De sammensatte billeder er både nemme og svære. Nemme fordi det enkelte lille billede ikke er fysisk tungt at arbejde med, svære fordi helheden meget let bliver urolig, uoverskuelig.

Jeg har forsøgt at få nogle af disse quilte til at gengive lyset og gløden i kirkeruder.