Udstillet i IQF Coming up Roses 2014, USA

Roser til Rosie
(124 x 119 cm)

Roser!  Altid sagen ved en ględelig begivenhed.